Hotel Islantilla Golf Resort
Officiële website

ISO 9001 - 14001 Hotel Islantilla Golf Resort

AL
Heb je een promotiecode?

ISO 9001 en 14001

De golfbaan van Islantilla Golf Resort kwam voor het eerst in aanmerking voor de certificering ISO 9001 en ISO 14001 in het jaar 2002. Sindsdien wordt er aan de kennis en de opleiding van het personeel gewerkt in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem en milieu-bescherming. Dit maakt het mogelijk de service aan de bezoekers van de golfbaan en de spelers die in de omgeving wonen of verblijven nog meer te verbeteren.
De certificeringen strekken zich uit tot alle werkgebieden van het complex en maken het streven naar het bereiken van hoge niveaus voor kwaliteit en milieubescherming aanschouwelijk. Hierbij wordt uitgegaan van het stipt naleven van de geldige wetgeving op het gebied van toerisme, veiligheid en milieu. Dit vormt de basis van constante verbetering van de service in een kader van duurzame ontwikkeling.
Op deze manier wordt de inzet en toewijding van ons jonge team van professionals erkend die bij ons werkzaam zijn. Er worden efficiënte oplossingen geboden voor de behoeften van de gasten en de inspanningen van het hele personeel om de opgelegde doelen te bereiken worden ondersteund.
Norm ISO 9001 is een richtlijn gebaseerd op processen voor ontwikkeling, implantatie en verbetering van het kwaliteitssmanagementsysteem van een organisatie. De klanttevredenheid wordt verhoogd door de verplichtingen na te komen.
Norm ISO 14001 betreft de milieubeheersing die van toepassing is op het bedrijf. Doel is het standaardiseren van een wijze van produceren en diensten verlenen die het milieu ontziet. De kwaliteit van het product wordt verhoogd en daarmee het concurrentievermogen ten opzichte van de vraag naar producten en diensten waarbij rekening wordt gehouden met het milieu.
Islantilla Golf Resort is zich bewust van het belang van duurzame ontwikkeling. We hebben vanwege onze principes een milieubeheersyteem ontwikkeld dat probeert de impact op de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden te voorkomen volgens de standaarden van ISO 14001.
Onze activiteiten en faciliteiten moeten altijd de optimalisering van duurzaamheid nastreven. Vervuiling moet worden voorkomen en negatieve impact geminimaliseerd, zowel intern als extern. Met deze criteria moet rekening worden gehouden bij alle huidige en toekomstige ontwikkelingen. We zijn ons bewust van de impact van een golfbaan (waterverbruik, grondvervuiling, milieudruk...). Het is daarom onze bedoeling te werken aan duurzaam beheer en verplichtingen te aanvaarden voor voortdurende verbetering op alle terreinen van duurzaamheid: sociaal, economisch en milieutechnisch maar ook wat betreft klanttevredenheid.
Om dit doel te bereiken, moesten algemene werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende gebieden van de golfbaan en het clubhuis: wedstrijdbeheer, de relatie met leveranciers, onderhoud van de baan, alles in verband met het milieubeleid en de voorwaarden van de Koninklijke en Andalusisiche Golffederatie.
De certificering onderstreept de uitstekende staat van de golfbaan wat betreft faciliteiten, uitrusting, schoonmaak, afvalinzameling, personeel. Ook wordt de bezoeker informatie verstrekt over het toerisme en het milieu in de regio.