Hotel Islantilla Golf Resort
Officiële website

Q de Calidad Turística Hotel Islantilla Golf Resort | Hotel Islantilla

AL
Heb je een promotiecode?

Q van Kwaliteitstoerisme

QHotel Islantilla Golf Resort beschikt sinds 2008 over de Spaanse kwaliteitscertificering Q van het Instituto de Calidad Turística Española. Jaar na jaar wordt dit certificaat vernieuwd dankzij een levend kwaliteitssysteem en voortdurende verbetering.
Q is het kwaliteitszegel van het Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) die service, faciliteiten en beheer van toeristische bedrijven waarmerkt.
De kenmerken van de gecertifideerde bedrijven die voldoen aan het kwaliteitsmerk zijn de volgende:
• PRESTIGIEUS, want je laat zakelijk commitment zien om te streven naar volledige klanttevredenheid door het bieden van uitmuntende service.
• ONDERSCHEIDEND, want alleen bedrijven die aan de minimum eisen voor de service voldoen komen in aanmerking.
• BETROUWBAAR, want de toegepaste mechanismen voor de evaluatie van het al dan niet voldoen aan de gevraagde eisen zijn niet afhankelijk van de eigen sector en ontworpen conform intersectorale regelgeving.
• STRIKT, want om in aanmerking te komen is het nodig proeven onafhankelijke proeven af te leggen die zijn vastgelegd in reglementen en voorschriften.
De Q van Toeristische Kwaliteit garandeert de kwaliteit van de service en de voorzieningen van het bedrijf.
Een kwaliteitssysteem is voor de interne organisatie van een bedrijf het beste instrument om het allerbeste niveau te bereiken bij alle diensten aan de klant.
Door een georganiseerd werksysteem toe te passen waarin de goede wil van het hele team wordt vervangen door een methode kunnen we onze werkwijze en organisatie duidelijk en op schrift definiëren. Deze methode bepaalt ieders verantwoordelijkheid en hoe het werk moet worden uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt constante en geconsolideerde verbetering bevorderd en het procesbeheer versterkt.
Vanwege het bovenstaande - en ook omdat we Kwaliteit opvatten als een integraal onderdeel van het zakelijk beheer - is Islantilla Golf Resort bezig met een ambitieus kwaliteitsbeheerproject. Tot nu toe heeft dit geresulteerd in de certificering van verschillende kwaliteitssystemen zowel voor de golfbaan als voor het hotel.